Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2014

paola
Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy
— Edward Stachura
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
9522 36aa 500
Reposted fromdeviate deviate viaunwelcome unwelcome
paola
8473 e16c
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
paola
2448 cd66
Reposted frommlusk mlusk viaunwelcome unwelcome
Reposted fromweheartit weheartit viaunwelcome unwelcome
paola
0295 846b
Reposted frompesy pesy viaunwelcome unwelcome
paola
2010 ef54
Reposted fromarwen arwen viaunwelcome unwelcome
2068 ee85

gold-haze:

georgianadesign:

Toronto hallway ‘hang.’ Via Peter A. Sellar - Architectural Photographer.

♡♡

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaunwelcome unwelcome
paola
tumblr_n1nzpptaMw1r3e42ao1_r1_500.gif (500×218)tumblr_n1nzpptaMw1r3e42ao2_r1_500.gif (500×218)A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei, 
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!
Reposted frompapaja papaja viaunwelcome unwelcome
9369 19ac
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaunwelcome unwelcome
paola
1857 27b4 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunwelcome unwelcome
paola
paola
6220 070a
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
paola
Założyć rodzinę. Myślę, że łatwiej by mi przyszło założyć imperium.
— Emil Cioran
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
paola
– Nie sądzę, by ktoś mógł przedstawić mi mnie w gorszym świetle niż ja sam siebie widzę.
— Adaś Miauczyński; Dzień świra (2002)
paola
0859 855d
Reposted fromMuppet Muppet viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9448 7f0e
Reposted fromwestwood westwood vialolitteinparis lolitteinparis
paola
8187 3dd3 500
Ok, now it makes perfect sense...
Reposted fromadmiralawesome admiralawesome viaoll oll
paola
0232 5934
Reposted fromhaftowanaksiezniczka haftowanaksiezniczka viaoll oll
paola
2028 7bdf
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaparislife parislife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl